Hotdeal: Đắc nhân tâm – giảm 43%

Posted on |

Điều đặc biệt của Đắc nhân tâm từ những điều bình dị nhất,  toàn bộ đều là những quy tắc, những cách cư xử căn bản giữa chúng ta với nhau thôi. Kiểu như “Không chỉ trích, oán trách hay than phiền”, “Thành thật khen ngợi và biết ơn người khác”, “Thật lòng làm cho người khác thấy rằng họ quan trọng”…

Đắc nhân tâm giảm 43%

Đắc nhân tâm giảm 43%

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *