TiKi giảm 5% tối đa 1 triệu cho đơn hàng từ 1 triệu.

Best Value

TiKi giảm 5% tối đa 1 triệu cho đơn hàng từ 1 triệu.

Giảm 5% tối đa 1 triệu cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Điện Thoại – Máy Tính Bảng.

Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

TiKi

TiKi giảm 5% tối đa 1 triệu cho đơn hàng từ 1 triệu.

Giảm 5% tối đa 1 triệu cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Điện Thoại – Máy Tính Bảng.

Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *