Super Offer

Kính thiên văn cao cấp giảm 59% tại TiKi

  • Thiết kế của kính : Kính khúc xạ tiêu sắc Achromatic Doblet Lens.
  • Bề mặt tráng phủ : Chống phản quang; chống nhiễu sáng.
  • Kiểu giá đỡ kính : Giá đỡ xoay tự do kiểu chữ U..
  • Khẩu độ của kính : 62 mm.
  • Độ phóng đại hữu dụng : 120x.
TiKi logo
TiKi

Kính thiên văn cao cấp giảm 59% tại TiKi

  • Thiết kế của kính : Kính khúc xạ tiêu sắc Achromatic Doblet Lens.
  • Bề mặt tráng phủ : Chống phản quang; chống nhiễu sáng.
  • Kiểu giá đỡ kính : Giá đỡ xoay tự do kiểu chữ U..
  • Khẩu độ của kính : 62 mm.
  • Độ phóng đại hữu dụng : 120x.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *